Innan ni lämnar in bilen, kontrollera bränslenivån. I regel så ska bilarna alltid lämnas in med full tank. Annars blir ni skyldiga att betala en avgift från depositionen.

Ta med alla era ägodelar

Glöm inte att tömma bilen på alla era personliga ägodelar när ni lämnar in bilen. Glöm ej att titta igenom handskfacket.

Gå igenom bilen innvändigt

Se till så att bilen är ren och hel innvändigt – till exempel inga fläckar/spill eller interiörskador. Hyrbilsföretaget kommer att debitera er med en avgift ifall ni lämnar tillbaka bilen smutsig. Huvudregeln är att ni ska lämna tillbaka bilen i samma tillstånd som ni hämtade den i.

Öppetider för avlämning

Det rekommenderas att lämna tillbaka hyrbilen under öppetiden. En del uthyrningsfirmor tillåter er att lämna tillbaka bilen efter öppetiderna, men detta innebär en viss risk för er. När ni hyr en bil så är ni ansvariga för bilen ända tills en anställd har inspekterat den vid avlämning. I värsta fall så kan ni bli ansvariga för skador som sker när bilen inte är under uppsyn. Väljer ni att ändå lämna bilen efter öppetiden, ta bilder på bilen för dokumentation. Detta för att bevisa för hyrbilsföretaget att ni lämnade hyrbilen skadefri.

Ta med kvittot

Vid avlämning av bilen så bör tillståndet på bilen bekräftas skriftligt och undertecknas av hyrbilsföretaget. Behåll en kopia av dokument ifall det skulle uppstå en tvist senare.
Notera också att om ni lämnar in bilen tidigare än den avtalade tiden,  så får ni ingen återbetalning för obrukade dagar.